top of page

בקרת כניסה

shutterstock_2284756581_edited.jpg

בקרת כניסה

מערכת בקרת כניסה היא מרכיב שליטה עיקרי על הגורם האנושי, כחלק מהתפיסה הכוללת של האבטחה והבטחון בארגון. 


היכולת לבקר את היוצאים והבאים בשערי הארגון ובמחלקותיו הפנימיות באופן חלק ותקין הנה תנאי הבסיס, לצידה קיימות כיום יכולות מתקדמות של שילוב אמצעים נוספים במערך האבטחה, שימוש בטכנולוגיית AI ומערכות ניהול מתקדמות המציעות יכולות חדשות בניהול האבטחה הפיזית. 

לסקום מציע כיום את כל רכיבי מערכת בקרת הכניסה במגוון תצורות ורמות, החל מרמת הבסיס הפשוטה והנגישה ועד למערכות המתקדמות בעולם. 

  • דלתות מבוקרות 

  • שערי כניסה 

  • קוראי כרטיסים וקודנים

  • דלתות מבוקרות

  • מערכת זיהוי פנים או טביעות אצבע

  • מערכות אינטקום 

  • מערכות זיהוי לוחיות רישוי LPR
     

bottom of page