top of page

תשתיות תקשורת

shutterstock_725384896_edited.jpg

תשתיות תקשורת

תשתיות תקשורת נתונים הן העורקים בהם זורם המידע הארגוני, לכן מטבעם הנם רכיב קריטי לתפקודו של כל עסק או ארגון. 

אנו בלסקום מנהלים פרויקטי תשתיות תקשורת מגוונים מקצה לקצה מפריסת רשתות חדשות בהקמת מבנים חדשים, הרחבות של פריסת רשתות במבנים קיימים ושדרוג רשתות על כל מרכיביהן. 

ניסיונינו מלמד כי כל פרויקט פריסת תשתית תקשורת נתונים הופך עם הירידה לפרטים לייחודי, ורמת המקצענות עומדת למבחן כאשר יורדים אל התכנון מדוקדק וביצוע מיומן.

  • התקנת תשתיות תקשורת מתקדמות למגוון שימושים 

  • פריסת סיבים אופטיים

  • הקמת חדרי שרתים

  • תשתיות למערכות ביטחון

 

הצוות בלסקום הנו מהמיומנים בארץ בפרויקטים מסוג זה, אנו יודעים לבצע לצידך תכנון מקיף של תשתיות תקשורת נתונים שיתאימו לצרכים הייחודיים של הארגון. 

בשלב הביצוע, אנו נתקין את תשתיות התקשורת בצמוד ללוחות הזמנים ורמת האיכות עליה התחייבנו - אנו ידועים במדיניות השירות הקפדנית שלנו שמסייעת לנו לצבור מוניטין לארוך השנים.

bottom of page